QUI SOM

Centre Càlcul Ciutadella va ser creada per Gabriel Cerdà Bagur l’any 1979, amb la finalitat d’assessorar de forma eficient a les empreses i particulars, davant els canvis normatius que s’acostaven. Avui dia, l’empresa segueix assessorant als seus clients de forma eficient, està consolidada en el mercat i clarament posicionada, en contínua formació i adaptant-se constantment a les noves necessitats demandades pel mercat.

SERVEIS

Tots els nostres serveis de comptabilitat i assessoria comptable estan completament informatitzats, lo que permet una major rapidesa
i agilitat en les nostres prestacions.

FISCAL

 • Estudis previs a l’inici d’activitat.
 • Altes i tràmits per iniciar una activitat.
 • Compliment de les obligacions formals, elaboració i presentació de models trimestrals i anuals (IVA, IRPF, ETC …).
 • Elaboració i presentació de Rendes i Impostos de Societats.
 • Elaboració de la documentació en operacions vinculades.
 • Representació davant de l’Administració.
 • Assessorament en compravendes de propietats.

COMPTABILITAT

 • Elaboració de comptabilitat general i analítica.
 • Comptabilitat descentralitzada a la seva empresa.
 • Elaboració de llibres i comptes anuals.
 • Presentació en el registre mercantil dels documents obligatoris.
 • Elaborem la seva facturació.
 • Respondre enquestes oficials.
 • Anàlisi de balanços i plans d’empresa.

LABORAL

 • Altes i baixes d’empreses i treballadors.
 • Confecció de nòmines.
 • Assegurances socials.
 • Llibres de visita.
 • Etc …

JURÍDIC

 • Elaboració de contractes de tot tipus.
 • Representació jurídica.
 • Creació, modificació i extinció de societats.
 • Ampliacions i reduccions de capital.
 • Canvi i renovació de càrrecs.
 • Modificacions estatutàries.
 • Etc …

NOTICIES

NOTICIES RECENTS

CANVI DE BASE DE COTITZACIÓ DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS

Canvi de base de cotització dels treballadors autònoms És important escollir la base de cotització per a futures pensions i / o prestacions de la Seguretat Social. Per això ha […]

DOCUMENTS

Loading...

DES D’AQUÍ PODRAN DESCARREGAR TOTS ELS DOCUMENTS ACTUALITZATS NECESSARIS
PER A RESOLDRE QUALSEVOL GESTIÓ LABORAL, FISCAL O JURÍDICA.